Technický indikátor Bollinger Bands (nebo také česky Bollingerova pásma) byl vytvořen Johnem Bollingerem začátkem 80 let. Indikátor má hojné využití a dokáže nám pomoci vidět hned několik věcí, které se dějí na trhu najednou. Mezi jeho úkoly tedy patří, informovat nás o změně volatility trhu a o tom, jestli bude trend nadále pokračovat, anebo jestli se zastaví. Rovněž nám ale také pomáhá určovat relativní cenovou úroveň v určitém období.

BB se skládá dohromady ze tří křivek, které tvoří pásmo. Hlavní křivka je středová, kterou tvoří obyčejný klouzavý průměr (SMA). Další dvě křivky značí horní a dolní pásmo (SMA – plus dvojnásobek směrodatné odchylky pro horní pásmo a pro dolní pásmo SMA mínus dvojnásobek směrodatné odchylky). A jak vlastně poznáme, jestli se trh zrovna nachází v trendu, anebo ne? To je jednoduché, pokud se Bollingerova pásma od sebe vzdalují, tak je trh v trendu, v opačném případě, pokud se zužují, tak není. Základní nastavení indikátoru, které se velmi často používá je období 20, odchylka 2 (20 denní jednoduchý klouzavý průměr)

Nyní si ukážeme 5 Hlavních signálů při kterých sledujeme, jak horní Bollingerovo pásmo, tak i dolní, abychom mohli předpovědět, jakým směrem se cena posune.

Zúžení (Constriction)

Prvním z těchto signálů je tzv. constriction, ten patří mezi ty neznámější vůbec a značí snižování volatility. K němu dochází, jakmile se BB zužují k sobě a nenaznačují, že by se měli od sebe začít oddělovat (viz. obrázek). Pokud se průměrný denní rozsah (ADR) nesníží ještě více, než je nyní, tak Bollingerovo pásmo už v takovém případě nemůže být více zúžené. V takovém případě očekáváme brzké rozšíření, které změní volatilitu trhu.

Býčí rozšíření (Bullish expansion)

K němu dochází, jakmile cena aktiva půjde nahoru podél horní křivky BB a spodní pásmo BB bude mířit v opačném směru, tedy dolů. To je jeden z ideálních signálů při kterém se již dostáváme z fáze zužování, zde můžeme uvažovat o vstupu do dlouhodobých pozic. Čím „ostřeji“ se od sebe BB rozcházejí, tím větší volalita s největší pravděpodobností nastane.

Medvědí rozšíření (Bearish expansion)

Medvědí rozšíření je přesným opakem býčího rozšíření. K němu dochází, jakmile se cena aktiva spolu se spodním Bollingerovým pásmem posouvají dolů a horní BB pásmo míří v opačném směru, tedy nahoru. Tento signál nám také naznačuje zvyšování volatility na trhu.

Býčí pohyb nahoru (Bullish move up)

Na začátku dochází k zužování (2-3 svíčky) a pak naše horní BB začne růst nahoru. Místo toho, aby ale naše dolní Bollingerovo pásmo začalo mířit dolů, tak jde s horním pásmem téměř identicky nahoru. Na trhu tedy nedochází k výraznému zvýšení volatility, pokud se ale podíváte pozorně, tak zjistíte, že se horní a dolní pásmo stále od sebe oddalují. Sice ne tak výrazně jako u předchozích příkladů, ale stále ano. Pořád se ale jedná teoreticky o dobrý příklad vstupu, který je ale vhodný spíše při obchodování hodně krátkodobých pozic.

Medvědí pohyb dolů (Bullish move up)

Opakem býčího pohybu směrem nahoru je pohyb medvědí směrem dolů. Opět můžeme pozorovat trochu volatility, ale zase ne tolik, protože horní BB následuje spodní BB.

Bollingerova pásma – Závěr

Bollingerova pásma nabízejí spoustu možných vstupů do pozic, jen některé se ale vyplatí obchodovat, doporučuji tedy každému obchodníkovi prvně otestovat, které signály vám nejlépe vyhovují a podle nich si postavit strategii. Při vytváření strategie můžete kromě BB použít i další indikátor, který vám bude sloužit jako potvrzovací. Odstraníte tak problém s falešnými signály, které občas Bollingerova pásma poskytují.