Keltner Channels (nebo přeloženě Keltnerovi kanály) je technický indikátor, který nám pomáhá zhodnotit současný trend a zachytit potenciální zvraty. Z těchto obratů pak získáváme signály, které můžeme obchodovat. Indikátor vypadá velmi podobně jako Bollingerovo pásmo, ale stejný rozhodně není. Skládá se totiž z EMA (exponential moving average) indikátoru a z ATR (Average True Range) indikátoru. Keltnerovi kanály používají volatility a průměrnou cenu k vytvoření horní, střední a spodní linie. Všechny tyto tři linie se neustále pohybují s cenou a vytváří nám tak jakési kanály. Tyto kanály poskytují denním obchodníkům spoustu příležitostí a lze je obchodovat jak pro binární opce, forex, tak i CFD. My si některou z možných strategií dnes ukážeme, nejdříve je ale důležité pochopit jak vlastně tento indikátor funguje a jak se utváří.

Na jakém principy se Keltnerovi kanály vytváří

K vypočítání kanálů se používají následující proměnné:

  • Horní pásmo = EMA + (ATR x násobitel)
  • Střední pásmo = EMA
  • Spodní pásmo = EMA – (ATR x násobitel)

Perioda EMA indikátoru může být nastavena na hodnotu jakou potřebujete. Pro denní obchodování je typická EMA 15 – 40. V defaultním nastavení bývá velmi často EMA 20 dní. Horní a spodní pásmo indikátoru nad a pod EMA indikátorem se vytváří na základě ATR indikátoru, který počítá jak moc se aktivum průměrně pohybuje. Běžný násobitel bývá nastaven na hodnotu 2, což znamená, že například horní pásmo bude nastaveno 2 X ATR nad EMA indikátorem. Násobitel může být upraven podle aktiva, co obchodujete. I přesto, že se většinou obchoduje s násobitelem 2, tak můžete zjistit, že lepší a přesnější informace pro trh, co obchodujete vám poskytne na hodnotě 1.7 nebo 2.3 (například). Čím větší je násobitel, tím širší kanál je. Čím menší, tím je naopak užší. Keltnerovi kanály jsou velmi užitečné, protože nám mohou pomoci lépe vidět trend.

Pokud se aktivum zrovna nachází ve větším silnějším trendu, tak by se měla cena dotknout horního pásma indikátoru (nebo by se měla přiblížit velmi blízko k němu). Někdy se dokonce může cena dostat i lehce přes něj. Cena v takovémto případě většinou zůstává nad spodním pásmem kanálu a dost často se setkáme i s tím, že se dostane přes střední pásmo (nebo velmi těsně pod něj).

V případě, že se aktivum nenachází v trendu, nebo jen ve velmi slabém, tak by se měla cena naopak zase dotýkat spodního pásma (nebo by se měla dostat velmi blízko něj). Cena by rovněž měla zůstat pod horním pásmem, protože se jedná o slabý trend. Mnohokrát cena zůstane i pod středním pásmem (anebo se dostane lehce nad něj). keltner

Správné nastavení Keltnerových kanálů

Důležité je také nastavení indikátoru, aby instrukce zmíněné výše byli po většinu času pravdivé. Někdy je tak třeba uzpůsobit nastavení Keltnerových kanálů. Jinými slovy, pokud se cena neustále pohybuje vysoko, ale nikdy se nedotkne horního pásma, tak je váš kanál nejspíš příliš široký. V takovém případě zmenšete nastavení násobitele. V případě, že se cena neustále nachází v silném trendu, ale velmi často se přitom dotkne spodního pásma, tak vaše kanály mohou být zase naopak příliš úzké (zvyšte násobitele). Aby vám Keltrnerova pásma mohli pomoci analyzovat trh, tak je budete muset správně nastavit. Pokud tak neučiníte, tak návody výše nebudou pravdivé a indikátor vám moc dobře neposlouží.

Keltner Channels strategie na obchodování bočního trendu (Sideways Trend)

Strategií na obchodování Keltnerových kanálů je spousta. My si dnes ukážeme dvě z mých nejoblíbenějších, jednu na obchodování bočního trendu a jednu na obchodování klasického trendujícího trendu. Obě tyto strategie pocházejí z YT kanálu Stock Market Strategy, kde najdete spoustu zajímavých videí týkajících se obchodování nejen akcií. Nyní se ale pojďme pustit do strategie našeho bočního trendu.  • 1. Identifikujeme, že se jedná o boční trend, MA křivka (prostřední) by měla být relativně rovná. Kolem této křivky by měla kmitat cena.
  • 2. Identifkujeme pohyby kolem horního pásma a spodního pásma
  • 3. Hledáme situace, kdy se cena dostane lehce přes Keltnerův kanál a pak hned velmi brzo zpět do něj. Zde můžete uvažovat o vstupu do obchodu. Jakmile se cena téměř dotkne druhého konce kanálu, tak je dobré z obchodu odstoupit. V případě obchodování binárních opcích si musíte otestovat, jakou přibližně zvolit expirační dobu. Ta závisí také na časovém rámci, který k vyhledávání signálu používáte.

Kdy do obchodu nevstupovat Pokud se jedná o jiný trend, než boční. MA křivka musí být relativně rovná a musí se kolem ní pohybovat cena.

Strategie na obchodování trendujícího trhu.

  • 1. Rozpoznáme, že se jedná o trendující trh. MA křivka roste směrem nahoru.
  • 2. Hledáme několik uzavření a vyšších maxim mimo Keltnerovo pásmo. Nehledáme tedy už jen pouze situaci, kdy se cena dostane jednou přes pásmo. Tento krok nám pomůže rozlišit sílu trendu.
  • 3. Pátráme po vstupu do obchodu. Může se například jednat o pattern vlajkového typu. (Vysvetlení „Flag“ vzoru na )

Závěr – doporučení

Keltnerovi kanály jsou velmi dobrým pomocníkem při obchodování. Jejich osvojení ovšem trvá nějakou dobu. Je potřeba si vyzkoušet jaký časový rámec vám nejvíce vyhovuje a jaká expirační doba. Tyto nastavení se také mohou lišit při volbě obchodování různých aktiv. Každé aktivum má totiž jinou volatility a jinak silné trendy, ve většině případů je tedy vhodné lehce odlišné nastavení. Před použitím Keltnerových kanálů s reálnými penězi doporučuji zásadně vše vyzkoušet na demo účtu. Trénujte, které typy signálů jsou vhodné a které ne. Třeba i na základe výše zmíněných návodů. Až jakmile bude vaše úspěšnost značně přesahovat počet neúspěšných obchodů, tak začnete uvažovat o investování reálných prostředků.