*Bližší informace o tom, kdy byla data o spreadu odebrána naleznete v recenzi brokera.