V dnešním článku se vrátíme k základům a vysvětlíme si, co různé tvary svíček reprezentují. Každá svíčka představuje, jak se cena chovala v určitém časovém období. Pokud se tedy například díváte na hodinový graf (H1), tak každá svíčka v něm bude reprezentovat 1 hodinu a ukáže vám:

  • Kde cena byla na začátku této hodiny
  • Nejnižší cenu, která byla dosažena během této hodiny
  • Nejvyšší cenu, která byla dosažena během této hodiny
  • Kam se cena dostala na konci této hodiny

Býčí a medvědí svíčky

Máme celkem 2 typy svíček, které na grafu můžeme vidět, bud se jedná o býčí svíčky, anebo o medvědí svíčky.

Býčí svíčka představuje převahu prodávajících nad kupujícími a naznačuje rostoucí trh (většinou se jedná o zelenou barvu svíčky) . Jejím oponentem je medvědí svíčka, u které se zase naopak setkáme s převahou kupujících nad prodávajícími, ta značí klesající trh (většinou se jedná o červenou barvu svíčky).

Svíčky: Doji, kladivo a padající hvězda

Býčí a medvědí svíčku zná téměř každý, velmi dobře je ale také známá doji svíčka. S tou se můžeme setkat, pokud uzavírací cena svíčky je stejná, anebo hodně podobná jako otevírací cena. Doji svíčka velmi často připomíná křížek, anebo také znaménko plus. Máme celkem 2 hlavní typy doji svíček. První z nich značí nerozhodnost na trhu. Horní a spodní stín (knot) budou přibližně stejně dlouhé u toho typu svíčky. Velmi často se také setkáte, že jedna doji svíčka bude následovat druhou. Zde je několik příkladů doji svíček, která značí nerozhodnost trhu.

U tohoto typu doji svíček jsou nakupující i prodávající v rovnováze. Nakupující obchodníci a prodávající obchodníci se momentálně dostali do situace, kdy s cenou obě skupiny souhlasí. Druhý typ doji svíček jsou tzv. reversal doji svíčky (obrácená doji svíčka), ta může vypadat například takto:


U býčí reversal doji svíčky můžeme vidět, že prodávající posouvají cenu dost nízko, kupující zde pak mají převahu nad prodávajícími a dostávají ji zpět nahoru. Jedná se o náznak, že na trh přijdou býci, protože cena se pokusila jít dolů, ale nemohla tam zůstat a tak následně byla zase tlačena směrem nahoru. U medvědí reversal doji svíčky zase dostali kupující cenu dost nahoru a tak opět přišli prodávající, aby cenu posunuli zpátky dolů.

Kladivo a padající hvězda

Jedná se o další dva typy svíček, které nejsou od reversal doji svíček moc odlišné. Liší se akorát v tom, že uzavírací otevírací cena u nich nemusí být naprosto stejná, čímž svíčka získá větší tělo. Takto vypadá typ svíčky: kladivo a padající hvězda:

Býčí reversal doji a kladivo jsou velmi podobné typy svíček a rozdíl mezi nimi je minimální. To samé platí i pro medvědí reversal doji a padající hvězdu. Pojdme se ted spolu podívat na kladivo a padající hvězdu v akci:

Závěr:

Formací, které svíčky na sebe berou je opravdu mnoho a tak jimi nebudte překvapeni. Každý útvar svíčky představuje jinak spolehlivý signál pro obchod. Svíčky mohou tvořit opravdu nespočet různých formací, nejlepší zpusob jak se naučit rozpoznávat jak trh na tyto formace zareaguje je studovat a sledovat svíčkové grafy. K tomu můžete použít například MT4, nebo Freestockcharts.