Investice do dluhopisů patří mezi konzervativnější investiční nástroje, které investorům nabízí stabilní příjem v podobě úroků a jistotu návratu investované částky v den splatnosti. V porovnání s akciemi jsou méně volatilní, a proto jsou vhodné pro investory s nízkým rizikovým profilem, kteří hledají dlouhodobější uchování kapitálu a pravidelný příjem. Jak je to ale v současnosti? Vyplatí se stále investice do dluhopisů? Udělejte si vlastní názor díky našemu článku:

Investice do dluhopisů – Obsah článku

Jak fungují dluhopisy?

Dluhopis představuje půjčku investora emitentovi (státu, firmě, instituci). Emitent se zavazuje v daném termínu splatit investorovi jistinu a úroky (kupón). Pro vás to znamená, že nakoupíte dluhopisy a jejich vydavatel se zavazuje vám splatit zpátky o něco více, než za kolik jste dluhopisy pořídili. Zároveň, pokud je vydavatelem stát, máte garanci, že vám opravdu celou částku včetně úroku splatí. Z tohoto důvodu se například u českých státních dluhopisů vždy jednalo o téměř bezrizikový investiční instrument.

Dluhopisy se liší dle emitenta (státní, korporátní), délky splatnosti (krátké, střednědobé,dlouhodobé), úrokové sazby (pevná, proměnná) a rizika (nízké – americké státní dluhopisy, střední – firemní dluhopisy, vysoké – dluhopisy ekonomicky nezdravých států či firem). Při koupi nezapomeňte zvážit všechny tyto vlastnosti daného dluhopisu.

Dluhopisy se dají koupit na primárním trhu (od emitenta v emisi) nebo na sekundárním trhu (burzy, obchodníci s cennými papíry).

Výhody investování do dluhopisů

  • Stabilní příjem: Dluhopisy poskytují pravidelný příjem v podobě úrokových plateb.
  • Nízká volatilita: Oproti akciím jsou dluhopisy méně kolísavé a méně náchylné k prudkým výkyvům ceny.
  • Diverzifikace: Dluhopisy slouží k diverzifikaci investičního portfolia a snižování celkového rizika.
  • Ochrana před inflací: Některé typy dluhopisů (např. protiinflační) dokáží ochránit investora před znehodnocením peněz inflací.

Nevýhody investování do dluhopisů

  • Nižší výnosy: Dluhopisy obvykle nabízí nižší výnosy než akcie.
  • Riziko úvěrového výpadku: U dluhopisů s nízkým úvěrovým ratingem existuje riziko, že emitent nesplní své závazky a investor přijde o část investované částky.
  • Výkyvy úrokových sazeb: Cena dluhopisů klesá, když rostou úrokové sazby, a naopak.

Investování do dluhopisů v tomto roce

V roce 2024 ovlivňuje investování do dluhopisů několik faktorů:

  • Rostoucí úrokové sazby: Centrální banky zvyšují úrokové sazby v boji proti inflaci, což tlačí na ceny dluhopisů dolů.
  • Vysoká inflace: Inflace znehodnocuje budoucí příjmy z dluhopisů, proto investoři požadují vyšší úrokové sazby za kompenzaci.
  • Geopolitická a ekonomická nejistota: Válka na Ukrajině a další geopolitické události zvyšují nejistotu na trzích,což vede k růstu poptávky po bezpečných aktivech, jako jsou dluhopisy.

Investice do dluhopisů – závěr

Investování do dluhopisů může být stále atraktivní součástí investičního portfolia, i když v roce 2024 čelí řadě výzev. Důležitá je diverzifikace portfolia a investování do dluhopisů s různou délkou splatnosti, úrokovou sazbou a úvěrovým ratingem. Investoři by se také měli před investováním do dluhopisů poradit s finančním poradcem.

Zdroje: