Investice do Venture Capital (VC, česky rizikový kapitál) představuje způsob financování rychle rostoucích start-upů a inovativních projektů s vysokým růstovým potenciálem. Oproti klasickým investicím do akcií či dluhopisů je spojeno s vyšším rizikem, ale skýtá i potenciál pro značné zhodnocení.

V tomto článku se dozvíte:

Co je venture capital?

Venture kapitál (VC) je forma alternativního financování, kdy investují fondy rizikového kapitálu nebo andělský investoři do rozvíjejících se firem s cílem dosáhnout vysokého výnosu z investice. Na oplátku za investici získávají investoři podíl ve firmě a s tím spojená hlasovací práva a vliv na její chod.

Jak fungují investice do VC?

Investování do VC probíhá obvykle v několika fázích:

  1. Pre-seed fáze: Investování do firmy v rané fázi vývoje, před uvedením produktu na trh.
  2. Seed fáze: Investování do firmy po uvedení produktu na trh, s cílem financovat jeho další rozvoj.
  3. Fáze A: Investování do firmy s cílem urychlit růst a expanzi.
  4. Fáze B a další: Investování do firmy s již zavedeným produktem a rostoucím tržním podílem.

Kdo investuje do venture kapitálu?

Investory do VC se dělí do dvou hlavních skupin:

Institucionální investoři: Patří sem fondy rizikového kapitálu, penzijní fondy, pojišťovny a investiční banky.

Soukromí investoři: Andělský investoři, bohatí jednotlivci, kteří investují vlastní peníze do VC projektů.

Výhody a nevýhody investování do VC

Výhody

  • Vysoký potenciál zhodnocení: VC investice nabízí možnost dosáhnout výrazně nadprůměrných výnosů.
  • Investování do inovací: Podpora rozvoje nových technologií a průlomových produktů.
  • Diverzifikace portfolia: VC investice můžou rozložit investiční riziko a doplnit tak portfolio konzervativnějších investic.

Nevýhody

  • Vysoké riziko: VC investice jsou spojeny s významným rizikem ztráty investovaných prostředků.
  • Nízká likvidita: Prodej podílu ve VC firmě může být obtížný a zdlouhavý.
  • Dlouhodobý horizont: Investice do VC se obvykle váží na několik let, než se dosáhne výnosu.

Jaké faktory zohlednit při výběru investice do venture capital

Při výběru VC investice je důležité zvážit mnoho faktorů, jako jsou:

Investiční strategie fondu: Zaměření fondu na specifické obory, fáze investování a geografické trhy.

Výkonnost fondu: Historické výsledky fondu a jeho zkušenostní portfolio.

Investiční tým: Zkušenost a odborné znalosti investičního týmu fondu.

Podmínky investice: Poplatky fondu, struktura investice a práva investorů.

Investiční riziko: Rizikový profil fondu a tolerance investora k riziku.

Venture capital v České republice

Český trh s VC se v posledních letech dynamicky rozvíjí. Množí se počet fondů rizikového kapitálu a roste i objem investic. Mezi nejznámější české VC fondy patří: